Porady prawne

 • 2013-01-23

  Czy można mając swe konto e-mailowe wysyłać propozycje współpracy do innych firm które oficjalnie też podają swe adresy e-mailowe, chodzi np. firma budowlana wysyła maila do biura nieruchomości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-30

  Prowadzimy spółkę cywilną. W umowie spółki przyjęliśmy nazwę firmy: (przykład) Fabryka Zabawek „X”. Podczas rejestracji firmy w US (nadanie NIP rejestracja VAT) zażądano od nas wpisania przy nazwie spółka cywilna imię nazwisko ; imię nazwisko. Czy na fakturach zakupu, fakturach sprzedaży pieczątkach wystarczy „Fabryka Zabawek X”, czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-25

  Czy Niepubliczna Szkoła Wyższa w zakresie statutowej działalności edukacyjnej (studia wyższe, studia podyplomowe, kursy) jest: a) organizacją typu Non profit? b) jednostką niekomercyjną? Czy w związku z tym prowadzenie odpłatnych kursów dla firm lub osób niebędących studentami przez taką uczelnię jest realizacją: - „celów komercyjnych”, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-11

  Proszę o zinterpretowanie następującej sytuacji: osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, będąca płatnikiem podatku VAT, prowadząca zajęcia na uczelni i wystawiająca dotychczas uczelni faktury VAT za przeprowadzone wykłady, ćwiczenia, laboratoria zamierza wykreślić z wpisu do ewidencji działalność edukacyjną, a następnie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-19

  Towarzystwo Naukowe posiadające formę prawną stowarzyszenia wraz z inną publiczna placówka naukową prowadzi odpłatne studia podyplomowe. Czy w związku z tym należy uznać, że Towarzystwo Naukowe prowadzi działalność gospodarczą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-28

  Prowadzę działalność gospodarczą , moje konta bankowe są zajęte przez komornika, by firma mogła funkcjonować muszę dysponować pewną kwotą gotówki-czy moge moim niektórym kontrachentom podać konto mojego pracownika, który jest moim pełnomocnikiem w prowadzeniu firmy? czy z tego tytułu grożą konsenkwencje prawne mnie prowadzącemu firme ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Polska firma jest producentem wyrobu medycznego będącego sprzętem laboratoryjnym. Na wyrób ten wystawiona jest deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego. Jest on też zgłoszony w Polsce do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Czy wymagane jest posiadanie zezwolenia na produkcję i obrót ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Prowadzimy Sklep Medyczny a forma prawna naszej działalności to spółka jawna. Przy okazji starania się o kontrakt z NFZ- złożyliśmy ofertę – Fundusz zażądał od nas aktualnego odpisu z KRS. Zażądał ponieważ nie znalazł w opisie przedmiotu działalności w KRS, że możemy sprzedawać sprzęt medyczny i ortopedyczny. Było to dla nas szokiem ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 514
Zadaj pytanie

Prawo gospodarcze

Wzory pism

 • [KRS-WM] Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Informacja o odmowie sprostowania świadectwa pracy pobierz

 • Umowa sprzedaży z odroczonym terminem płatności pobierz

 • [SD-3/A] Informacja o pozostałych podatnikach pobierz

więcej