Porady prawne

 • 2012-09-04

  Zamierzamy wysłać do jednostek samorządu terytorialnego drogą elektroniczną (e-mail) i pocztą krótką analizę dotyczącą finansów publicznych wraz z informacją o naszej firmie i usługach, które świadczymy dla tego sektora. Dokument chcemy wysłać na adres ogólny danego urzędu i na konkretny adres skarbnika danego urzędu. Czy możemy tak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-05-22

  Czy jeżeli jakaś firma wstawiła mój produkt do swojej wizytówki oraz strony internetowej to czy zrobila to zgodnie z prawem. Jeśli nie to co mogę z tym zrobić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-20

  W umowie o dzieło widnieje zapis, iż wynagrodzenie zostanie wpłacone w gotówce do rąk wykonawcy. Czy przy umowach o dzieło wynagrodzenie może być wypłacone w gotówce czy też musi być wypłacone na rachunek bankowy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-31

  Stowarzyszenie rejestrowane w KRS podjęło na walnym zebraniu członków decyzje o zmianie zarządu. W jaki sposób wprowadzić te zmiany w KRS, czy zmiany powinny być zgłoszone w tym samym sądzie, w którym była rejestracja i jakie dokumenty należy złożyć do sądu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-10

  Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod przykładową nazwą „IMIĘ NAZWISKO XXXXX”. Chciałbym poszerzyć zakres mojej działalności, ale rozróżnić ją inną nazwą YYYY. Dowiedziałem się w urzędzie, że w ewidencji działalności gospodarczej, w punkcie nr 1 „Oznaczenie przedsiębiorcy” osoba fizyczna prowadząca działalność nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-30

  Prowadzimy spółkę cywilną. W umowie spółki przyjęliśmy nazwę firmy: (przykład) Fabryka Zabawek „X”. Podczas rejestracji firmy w US (nadanie NIP rejestracja VAT) zażądano od nas wpisania przy nazwie spółka cywilna imię nazwisko ; imię nazwisko. Czy na fakturach zakupu, fakturach sprzedaży pieczątkach wystarczy „Fabryka Zabawek X”, czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-25

  Czy Niepubliczna Szkoła Wyższa w zakresie statutowej działalności edukacyjnej (studia wyższe, studia podyplomowe, kursy) jest: a) organizacją typu Non profit? b) jednostką niekomercyjną? Czy w związku z tym prowadzenie odpłatnych kursów dla firm lub osób niebędących studentami przez taką uczelnię jest realizacją: - „celów komercyjnych”, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-18

  Gdzie znajdę informacje o tym czym jest świadczenie usług drogą elektroniczną? Czy pojęcie to została gdzieś wyjaśnione?
  sprawdź odpowiedź