Porady prawne

  • 2007-11-20

    Jestem właścicielem przedsiębiorstwa niewielkich rozmiarów. Obecnie mam 7 pracowników a roczny przychód firmy nie przekracza 200 tys. zł. Ostatnio Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził wnikliwą kontrolę u mojego znajomego. Okazało się, że przy prowadzeniu przedsiębiorstwa większych rozmiarów ( a zatrudnia 66 osób) należy mieć coś w ...
    sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-40A/11A] Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego pobierz

  • Zaświadczenie o zużytym sprzęcie – wzór pobierz

  • [SD-Z2] Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych pobierz

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej