Porady prawne

  • 2007-11-20

    Jestem właścicielem przedsiębiorstwa niewielkich rozmiarów. Obecnie mam 7 pracowników a roczny przychód firmy nie przekracza 200 tys. zł. Ostatnio Urząd Kontroli Skarbowej przeprowadził wnikliwą kontrolę u mojego znajomego. Okazało się, że przy prowadzeniu przedsiębiorstwa większych rozmiarów ( a zatrudnia 66 osób) należy mieć coś w ...
    sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa spółki jawnej pobierz

  • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

  • Pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

  • [DRUK ZP-2] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

więcej