Porady prawne

 • 2011-05-16

  Czy Biuro Rzecznika Praw Pacjenta może być organizatorem (lub patronem) imprezy charytatywnej polegającej na aukcji prac wykonanych przez pacjentów szpitali psychiatrycznych. Całkowity dochód przeznaczony będzie na wsparcie warsztatów terapeutycznych szpitali psychiatrycznych w Polsce. Czy istnieją przepisy prawa zakazujące tego typu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-16

  Kiedy mamy do czynienia z niezamówioną ofertą handlową?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-21

  Pytanie dot. poprawności wpisu do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego: Osoby fizyczne dokonały wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta nadając mu nazwę Ośrodka Szkoleniowego Y. W/w osoby fizyczne założyły Spółkę Jawną. Czy automatycznie wpis dot. niepublicznej placówki ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-24

  Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej. Chcę podjąć studia podyplomowe w ramach projektu „Zasoby ludzkie - niewyczerpane źródło inspiracji” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-16

  W jaki sposób powinny być rozliczane koszty stałe powstające w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Działalność została zawieszona na okres 2 lat ale w tym okresie nadal płacone będą koszty najmu lokalu, mediów oraz inne koszty stałe. Czy w takim przypadku mogą być one zsumowane i odjęte od przychodu w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-11

  Proszę o zinterpretowanie następującej sytuacji: osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, będąca płatnikiem podatku VAT, prowadząca zajęcia na uczelni i wystawiająca dotychczas uczelni faktury VAT za przeprowadzone wykłady, ćwiczenia, laboratoria zamierza wykreślić z wpisu do ewidencji działalność edukacyjną, a następnie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-10

  Czy do wniosku o podawanie piwa sezonowo w obrębie kąpieliska (bez wydawania posiłków) w miejscu ściśle określonym, ale nie w budynku tylko pod tzw. chmurką, konieczne jest dołączenie decyzji inspektora sanitarnego wymaganej przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-09

  Spółka z o.o. jako siedzibę ma podaną nazwę miasta. Musiała się przenieść do innej lokalizacji w obrębie miasta (koniec dotychczasowej umowy najmu). Jaka jest procedura zmiany adresu spółki z o.o.? Od jakiego organu należy zacząć? Jakie druki należy złożyć? Czy są jakieś terminy na dokonanie określonych czynności prawnych, których ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pobierz

 • KRS ZK Zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

 • Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy pobierz

więcej