Porady prawne

 • 2010-11-30

  Polska firma jest producentem wyrobu medycznego będącego sprzętem laboratoryjnym. Na wyrób ten wystawiona jest deklaracja zgodności dla wyrobu medycznego. Jest on też zgłoszony w Polsce do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Czy wymagane jest posiadanie zezwolenia na produkcję i obrót ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Prowadzimy Sklep Medyczny a forma prawna naszej działalności to spółka jawna. Przy okazji starania się o kontrakt z NFZ- złożyliśmy ofertę – Fundusz zażądał od nas aktualnego odpisu z KRS. Zażądał ponieważ nie znalazł w opisie przedmiotu działalności w KRS, że możemy sprzedawać sprzęt medyczny i ortopedyczny. Było to dla nas szokiem ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-29

  Otrzymaliśmy za wykonaną nam usługę fakturę VAT na kwotę 75.000,00 zł brutto. Kontrahent ma życzenie, aby faktura była opłacona gotówką. Czy jest to zgodne z przepisami?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-25

  Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może prowadzić rodzaj działalności, która nie jest objęta kodami PKD jakie ta spółka ma określone? Spółka posiada nieruchomości rolne, na których chciałaby uprawiać określony rodzaj owoców lub warzyw, które następnie ta sama spółka przetworzy (spółka zajmuje się skupem i przetwórstwem ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-25

  Sprzedaję w detalu art. dekoracyjne wśród nich znajdują się fajki wodne i akcesoria do nich. Czy mogę sprzedawać tytoń zapachowy, czy wymagana jest koncesja?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-16

  Prowadzę jednoosobową firmę. Syn chce ją przejąć po mojej śmierci. Jak to przeprowadzić prawnie, żeby z chwilą mojej śmierci mógł stać się automatycznie jej właścicielem? Spadkobiercy ustawowi – oprócz syna jest jeszcze żona i córka. Nie korzystam z żadnych koncesji, zezwoleń itp. Prowadzę działalność na podstawie wpisu do ewidencji ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-15

  Chcemy zastrzec swoje logo (słowno - obrazkowe). Proszę o informację jaka jest procedura i koszt dokonania zastrzeżenia takiego znaku.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-10

  W ramach przetargu dostarczyłem odbiorcy odzież roboczą z importu, do którego dołączyłem wymagane Deklaracje Zgodności WE zgodne z normami Wspólnoty Europejskiej. Jednak odbiorca żąda deklaracji zgodności wg. Polskich Norm zgodnie z umową przetargową. Opis wyrobów w formularzu przetargowym jest zgodny z dostawą, ale ponieważ towar jest ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Umowa franchisingu pobierz

 • Pozew o separację i alimenty pobierz

 • Zmiana powództwa pobierz

 • [KRS-WE] Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej