Porady prawne

 • 2014-01-08

  Gmina nie dawno ukończyła na swoim terenie budowę kanalizacji. Pieniądze na jej budowę pozyskała ze środków UE i kredytu. Jednak mimo tego pieniędzy było wciąż mało w związku z czym brakującą kwotę miano pozyskać od mieszkańców w formie tzw. opłaty adiacenckiej. Dodam, że mieszkańcy na zebraniu (przed rozpoczęciem inwestycji) nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-12-03

  Jakie jest prawo wywieszania plakatów reklamujących na terenie miasta? Jakie miejsca są dozwolone a na jakich nie wolno, pod groźbą kary? Jaka jest kara za wywieszenie plakatu na drzewie lub innym niedozwolonym miejscu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-12-03

  Czy w wydatkach z funduszu sołeckiego można zaplanować zakup paliwa do kosiarki w celu wykaszania terenów rekreacyjnych w danym sołectwie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-11-25

  Czy istnieje obowiązek zwrotu zużytego akumulatora samochodowego przy zakupie nowego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-11-25

  Proszę o wskazanie przepisów określających obowiązek szkolny, oraz o wskazanie jaka jest sankcja za nie dostosowanie sie do tego obowiązku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-11-05

  Czy art.64 i art.65 k.p.a. dotyczą tylko i wyłącznie takich spraw, które co do zasady kończą się wydanie decyzji? 2) Jak traktować zapytania petentów lub pacjentów mające dla nich charakter informacyjny dotyczący spraw pacjentów tj. czy są to wnioski w rozumieniu działu VIII k.p.a. i w związku z tym podlegają art.254 k.p.a.? 3) W jaki ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-11-05

  Czy zgodność z oryginałem dokumentów sporządzanych w Urzędzie Gminy może stwierdzić każdy pracownik Urzędu Gminy. Czy konieczne jest upoważnienie przez Wójta pracownika do stwierdzania zgodności z oryginałem, jeśli tak to jaką jest podstawa prawna takiego upoważnienia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-07-24

  Projekt planu miejscowego sporządzony w oparciu o studium uchwalone pod rządami nieobowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym- wymóg spójności planu ze studium. Na ile zgodność taka jest wymagana w sytuacji,gdy projekt planu miejscowego przewiduje zabudowę mieszkaniową w obszarach predysponowanych w studium do np. ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5277
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • DEK - II -a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • KRS ZL Zmiana - prokurenci - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • [VAT-7D] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

 • [AKC–4/AKC–4zh] Deklaracja dla podatku akcyzowego pobierz

więcej