Pytanie

20.01.2009
Zameldowałem się na pobyt czasowy (1 rok) w innej miejscowości. Wiem o zgłoszeniu takiego faktu do urzędu skarbowego, Zus-u, banku.. Jakie instytucje jeszcze powiadomić? Jakie dokumenty muszę wymienić (dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny)?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podziału zysku pobierz

  • DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • [CIT-9R] Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców pobierz

więcej