Pytanie

17.11.2008
Mam ustanowiony obręb hodowlany (stawy rybackie 241 ha) Jestem myśliwym od 25 lat. Czy mogę strzelać do czapli siwej, która na stawach hodowlanych nie jest pod ochroną? Czy teren mojego obrębu może być obrębem polowań nadleśnictwa?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia pojednawczego pobierz

  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pobierz

  • [DRUK ZP-2/LE] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika pobierz

więcej