Pytanie

29.07.2009
Czy jako właściciel jednoosobowej firmy, który wykorzystuje samochód prywatny do celów działalności gospodarczej podlegam ustawie z dn. 27.04.2001 - Prawo Ochrony Środowiska oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 14.10.08 w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie opłaty środowiskowej a konkretnie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza? Chciałbym jednocześnie nadmienić, iż w koszty działalności wliczam jedynie kilometrówkę wyliczaną w oparciu o delegacje służbowe. Faktury za paliwo każdorazowo wystawiane są na mnie jako osobę prywatną a nie na firmę. Czy biorąc powyższe pod uwagę powinienem składać deklarację do wydziału ochrony środowiska i ponosić opłatę środowiskową za emisję spalin?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

  • DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • [DRUK ZP-18] Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia pobierz

  • Testament własnoręczny z zapisem pobierz

więcej