Pytanie

06.10.2009
Prowadzę firmę projektowa branży drogowej. Projekt prawie zawsze wiąże się z pozyskaniem pozwoleń na budowę. W związku z powyższym proszę o jednoznaczną opinię na poniższe pytanie: Czy trzeba załatwiać pozwolenie wodno-prawne na wykonanie rowu przydrożnego otwartego odprowadzającego wody opadowe z terenu jezdni i poboczy do innego rowu bądź cieku wodnego (rzeki, rowy melioracyjne, stawy). Pragnę nadmienić, że droga jest obiektem budowlanym ( na podstawie Rozp. Min. Transportu i Gospodarki Morskiej- w sprawie warunków techn. jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U Nr 43 poz. 430 z dn. 02 III 1999r.), a zgodnie z art. 124 pkt 6 ustawy prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na odwodnienie obiektów budowlanych lub wykopów budowlanych. Wyjaśnienia dalsze dot. leja depresyjnego nie dot. dróg.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

  • Zus Rp-15 oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej pobierz

  • Umowa o kosztach szkolenia pobierz

więcej