Pytanie

07.10.2009
Zgodnie z ustawą prawo wodne, grunty zajęte przez śródlądowe wody płynące stanowią z mocy prawa własność Skarbu Państwa. Zgodnie również z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, a dokładnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków, w sytuacji, gdy działki gruntu się przecinają to działki stanowiące wody płynące zawsze dzielą działki stanowiące drogi. Stan faktyczny w operacie ewidencyjnym i na aktualnych mapach ewidencyjnych jest jednak zupełnie odwroty, czyli droga publiczna dzieli rzekę. W takiej sytuacji właściciel wody zlecił wykonanie podziału działki drogowej celem przejęcia części nieruchomości stanowiącej wodę płynącą. Pytania są następujące: 1. Czy w takim przypadku można do wykonania podziału zastosować art. 96 ust. 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami, a jeżeli tak to 2. Jaki organ jest właściwy do wydania decyzji, o której mowa w w/w artykule o nabyciu własności, która również zatwierdza podział nieruchomości Nadmieniam jednak, że mam pewne wątpliwości co do zasadności wydania takiej decyzji, gdyż nabycie tej części nieruchomości według mojego mniemania jest już faktem wynikającym bezpośrednio z ustawy prawo wodne i nie potrzeba go umocowywać jakąkolwiek decyzją administracyjną. W takiej sytuacji jednak na podstawie jakich przepisów można dokonać podziału nieruchomości, którego celem i wynikiem będą zmiany w operacie ewidencji gruntów oraz w dziale I księgi wieczystej.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wezwanie do usunięcia braków podania pobierz

  • [AKC–4/I] Podatek akcyzowy od paliw opałowych pobierz

  • Umowa o przejęcie długu pobierz

  • KRS- Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska pobierz

więcej