Pytanie

07.08.2008
Mam firmę wywozu nieczystości ciekłych. Wydane zezwolenia z Ochrony Środowiska obejmują miasto X, gminę Y i Z. Punkty zlewne i oczyszczalnie znajdują się nie tylko w mieście X ale i w sąsiednich gminach np. A i B. Zdarza się że Policja żąda od nas winiet , lecz nie jest konsekwentna w ich egzekwowaniu. Ponieważ ja też mam wątpliwości co do zasadności ich posiadania proszę mi odpowiedzieć : czy samochody asenizacyjne pracujące na rzecz oczyszczania Miasta wykonując swoje usługi w rejonie miasta i okolicach muszą posiadać winiety?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna pobierz

  • KRS ZA Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

  • Wzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(1) pobierz

więcej