Porady prawne

 • 2011-07-28

  Czy nadal przyznawane jest becikowe i kto może starać się o uzyskanie tej zapomogi?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-30

  Czy istnieje możliwość złożenia wniosku na dodatek mieszkaniowy przez osobę przebywającą w zakładzie karnym. Wnioskodawcą jest najemca lokalu komunalnego. Proszę o odpowiedź.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-17

  Czy Wójt Gminy ma uprawnienia do wydawania i podpisywania decyzji dotyczących indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy? Czy można upoważnić do wydawania tych decyzji główną księgową GOPS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-23

  Jestem niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym i chcę prowadzić działalność gospodarczą w warunkach pracy chronionej. Jaki mogę mieć dopuszczalny dochód finansowy, by nie stracić zasiłku stałego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-20

  Kobieta urodziła dziecko i od razu zostawiła je w szpitalu. Ma akt urodzenia tego dziecka. Czy w takim przypadku należy się jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-13

  Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – umiarkowanym. Jestem na zasiłku stałym-444 zł, miesięcznie. Chcę prowadzić małą działalność gospodarczą jako niepełnosprawny, ja+pracownik. Jak mam postąpić by urząd nie zabrał mnie zasiłku? Czy mogę otworzyć działalność gospodarczą jako niepełnosprawny bez dotacji urzędowej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-10

  Czy wynagrodzenie prowizyjne wypłacane przez pracodawcę jako dodatek do wynagrodzenia przez określony czas (związany z dodatkowym zajęciem zleconym Pracownikowi do wykonania - sprzedaż gadżetów reklamowych) może być uznane za dochód utracony w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych po zaprzestaniu jego wypłaty przez Pracodawcę, a ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-04

  Czy należy się zasiłek rodziny pannie która ma sporządzony akt notarialny z którego treści wynika że ojciec dziecka zobowiązuje się płacić alimenty na swoje dziecko, (oświadczenie o uznaniu obowiązku alimentacyjnego oraz akt poddania się egzekucji)?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 56
Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej pobierz

 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej pobierz

 • [DRUK ZP-2] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

 • [CIT-D] Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach pobierz

więcej