Pytanie

20.02.2009
Instytucja A, B i C gromadzi dane osobowe podlegające ustawie o ochronie danych osobowych. Zbiory naturalnie zostały zgłoszone do GIODO. Zbiory gromadzone przez instytucję A,B i C zostają przekazane instytucji D - uprawnionej do ich otrzymywania - drogą mailową. Czy przepisy dopuszczają taką formę przekazania danych, a z drugiej strony jakie dokumenty winien posiadać administrator danych osobowych udostępniający przedmiotowe zbiory tą drogą?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Skarga pauliańska pobierz

  • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika pobierz

  • Umowa o przejęcie długu pobierz

więcej