Pytanie

02.04.2012
Czy akceptacja regulaminu poprzez odznaczenie pola na stronie internetowej jest wystarczającym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych? Czy chronione dane osobowe sensytywne w rozumieniu art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych, mogą być przetwarzane wyłącznie za pisemną zgodą?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek pracownika o uznanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą za bezskuteczną pobierz

  • Decyzja o wymeldowaniu pobierz

  • Pozew o wykup pasa gruntu pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych pobierz

więcej