Porady prawne

 • 2011-05-05

  Czy baza danych zawierająca IMIĘ, NAZWISKO oraz NUMER TELEFONU są zbiorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-08

  Moja firma otrzymała pismo od Komornika Sądowego o zajęciu wynagrodzenia za pracę mojego pracownika. W piśmie tym komornik wzywa również mnie do podania niektórych danych osobowych pracownika , min. numer identyfikacji podatkowej NIP, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia. Czy to jest zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-04

  Ochrona imprez masowych - archiwizacja: 1. Obrazu i dźwięku 2. Danych o identyfikacji kibica (kontrola dostępu). Jak długo Organizator meczu piłki nożnej (dla 1 ligi i ekstra klasy) jest zobowiązany przechowywać materiał z pkt. 1 i 2 i czy w ogóle ma obowiązek archiwizacji.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-08

  Czy komornik sądowy prowadzący egzekucję przeciwko pracownikowi lub osobie wykonującej pracę za podstawie umowy cywilnoprawnej może żądać od pracodawcy podania następujących danych: NIP, imiona rodziców, numer rachunku bankowego, na który przekazywane jest wynagrodzenie pracownika? Czy podając te dane pracodawca nie przekracza przepisów ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-22

  Czy chronione dane osobowe sensytywne w rozumieniu art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych, mogą być przetwarzane w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta tylko i wyłącznie za pisemną zgodą, czy też istnieje przepis szczególny innej ustawy lub rozporządzenia, który zezwala na ich przetwarzanie? Jeśli tak, to uprzejmie proszę o podanie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-20

  Osoba prywatna dostała na email niepublikowany w internecie zaproszenie do portalu społecznościowego do założenie konta oraz zapoznania się z profilem nadawcy e-maila. Co jest bardzo dziwne w e-mailu znajduje się moduł pt. „Osoby które możesz znać z portalu społecznościowego” w którym znajduje się paru znajomych odbiorcy e-maila jak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-02

  Rada sołecka postanowiła zebrać adresy e-mail mieszkańców wsi. Mieszkańcy nie będą musieli podawać nazwisk ani adresów zamieszkania. Czy to jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych? Jeśli nie, to co trzeba zrobić aby było zgodne z przepisami?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-21

  Na stronie internetowej umieszczono dane osoby (imię nazwisko miasto i ulica zamieszkania -bez numeru) z opisem wskazującym na popełnienie oszustwa przez tą osobę (prowadzone postępowanie prokuratorskie). Między czasie osoba ta zwróciła się do administratora o usunięcie danych -co zostało uczynione. Już po ich usunięciu złożyła skargę do ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

 • [KRS-Z40] Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS pobierz

 • KRS- W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń pobierz

 • [VAT-UE] – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

więcej