Porady prawne

 • 2010-05-25

  Sporadycznie otrzymuję drogą elektroniczną (e-mail) prośbę o przesłanie gadżetów firmowych. Jak wnioskuję z treści informacji, często z tego typu prośbą zwracają się osoby niepełnoletnie. W korespondencji podane są dane osoby, w tym na ogół imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, co interpretuję już jako dane osobowe. Proszę więc o ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-24

  Pytanie dotyczy udostępniania dokumentów z akt osobowych pracowników. Firma prowadzi działalność zarówno szkoleniową, jak i nie związaną ze szkoleniami. Pracownicy zatrudnieni przy działalności podstawowej, dodatkowo prowadzą szkolenia (w zakresie czynności mają określone prowadzenie szkoleń zgodnie ze swoimi kwalifikacjami w zakresie w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-18

  Dotyczy pytania nr 24237. Proszę o zajęcie stanowiska odnośnie opublikowania nazwisk wspólników z adresami w zakresie zgodności takiego działania z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-30

  Kiedy należy zgłosić zbiór danych osobowych do GIODO oraz jakie wymogi formalne należy zachować dokonując takiego zgłoszenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-31

  Czy mogę żądać aby zostały zmienione moje dane osobowe, które podałem przy rejestracji na portalu społecznościowym a które w chwili obecnej są nieaktualne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-31

  Co powinna zawierać polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-31

  Proszę o wskazanie czy istnieje definicja administratora danych osobowych, to znaczy kogo ustawa o ochronie danych osobowych rozumie pod tym pojęciem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-31

  Jakie czynności może podjąć Generalny Inspektor ochrony Danych osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

 • Odwołanie prokury pobierz

 • [PIT-16] Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej pobierz

 • [SD-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku pobierz

więcej