Pytanie

25.11.2008
Zostało wydane postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego określające strony postępowania i w treści tego postanowienia został upoważniony geodeta do wykonania technicznych czynności rozgraniczenia. Następnie geodeta poinformował organ prowadzący postępowanie o niemożności wykonania technicznych czynności rozgraniczenia z powodu zatrudnienia się w starostwie powiatowym. W tej sytuacji organ umorzył a następnie wydał drugie po otrzymaniu zgody od następnego geodety. Podczas czynności na gruncie okazało się, że sam wnioskodawca przepisał w międzyczasie gospodarstwo na następce. Organ umorzył postępowanie i wydał nowe wskazując następce jako wnioskodawce. Sytuacja znów się powtórzyła, gdy drugi uczestnik przepisał gospodarstwo. Zgodę na wykonanie technicznych czynności rozgraniczenia geodeta dał organowi tylko raz a przy wypisywaniu następnych postanowień organ już nie wymagał nowego oświadczenia. Czy całe te działania są zgodne z prawem, a jak nie, to jakie czynności prawne muszą zostać dokonane aby geodeta mógł zgodnie z prawem dokonać technicznych czynności rozgraniczenia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-W_OPP] Działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

  • Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej pobierz

  • KRS- W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą pobierz

więcej