Pytanie

19.02.2009
Jestem właścicielem 1/2 działki drogowej, 1/2 należy do gminy miejskiej. W mojej księdze wieczystej widnieje zapis z 1939 r. o służebności drogowej dla gminy miejskiej. W 2007 r. wojewoda śląski z urzędu przekwalifikował w/w działkę na użytek B - budowlany. Fizycznie jest to pieszy skrót łączący w połowie dwie uliczki osiedla domków, owe uliczki na obu końcach połączone są innymi uliczkami (jest chodnik i jezdnia). Od lat staram się o zlikwidowanie w/w przejścia. Przegrałem proces z gminą o naruszenie posiadania (przez 2 lata droga była prze zemnie zamknięta) i o wykreślenie służebności. Gmina oprócz tego, że pomaga „wygodnym sąsiadom” utrzymać skrót nie chce współuczestniczyć w utrzymywaniu czystości i odśnieżaniu w/w drogi. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Jestem właścicielem, czy mam jakieś prawa oprócz płacenia podatku i ponoszenia kosztów eksploatacji oraz odpowiedzialności za w/w teren ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

  • ZUS Rp-1E Wniosek o emeryturę pobierz

  • [VAT-UE] – Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

  • ZUS Np7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne pobierz

więcej