Pytanie

25.03.2009
Staram się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Złożyłem w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. wniosek o ustalenie technicznych warunków przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej. Wniosek został przyjęty 2008-10-03 mam potwierdzenie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Na moje pytania zadane osobiście w zakładzie, kiedy otrzymam warunki przyłącza, odpowiadają mi ze sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest w budowie, dopiero jak miasto przekaże do eksploatacji zakładowi to dopiero zostaną wydane warunki. Urząd miasta mi odpowiada ze mają wydać warunki a sieć zostanie oddana jak tylko wykonawca skończy robotę.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • DEK - I - a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • KRS- Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń pobierz

  • [VAT-24] - Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu pobierz

  • [DRUK ZP-2] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

więcej