Pytanie

22.10.2009
W jaki sposób zmienić stronę umowy najmu mieszkania komunalnego - dotychczasowy najemca nie będzie mógł przez dłuższy czas korzystać z lokalu. W tym lokalu nadal mieszkają jego pełnoletnie dzieci, które chciałyby wejść w stosunek najmu w zamian za ojca, a on jest gotów wyrazić na piśmie na to zgodę, Czy będą tu miały zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i konieczność wywieszenia wykazu obejmującego ten lokal komunalny jako przeznaczony do wynajmu. Czy należy uzyskać zgodę Rady Gminy na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia omów?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka pobierz

  • Umowa franchisingu pobierz

  • [PIT-B] Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym pobierz

  • Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie – wzór pobierz

więcej