Pytanie

03.03.2010
Czy będąc radnym rady gminy można sprzedawać swojej gminie usługi asenizacyjne (obsługa szamb w szkołach i budynkach gminy ) oraz sprzedawać towary spożywcze na talony podopiecznym gminnego ośrodka pomocy społecznej w swoim sklepie.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu - wzór pobierz

  • Zaświadczenie potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku – wzór pobierz

  • ZUS ZWSA- Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pobierz

  • Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka pobierz

więcej