Pytanie

15.12.2010
Uchwałą Rady Gminy ustalono wysokość diet i zwrot kosztów podróży dla radnych. Jeden z radnych wszedł w skład osobowy dwóch komisji Rady, co jest zgodne ze statutem Gminy. Po tym fakcie złożył pisemną deklaracje, że za pracę w drugiej komisji rezygnuje z należnej mu diety. Czy prawidłowym będzie biorąc pod uwagę treść art. 25 ust 4 ustawy o samorządzie gminnym wypłacanie mu diety za pracę tylko w jednej komisji rady, gdy zgodnie z uchwałą Rady dieta należy się za pracę w każdej z tych komisji?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/PO,DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • ZUS Rp-1R Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierz

  • Umowa cesji wierzytelności pobierz

  • [CIT-8] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

więcej