Pytanie

28.03.2013
Czy wymagana jest zgoda organów gminy na używanie w nazwie firmy nazwy miejscowości?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży samochodem pobierz

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego pobierz

  • [AKC–4/I] Podatek akcyzowy od paliw opałowych pobierz

  • Pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

więcej