Pytanie

28.03.2013
Czy wymagana jest zgoda organów gminy na używanie w nazwie firmy nazwy miejscowości?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka pobierz

  • [KW-WU] Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania pobierz

  • [CIT- 6 R] Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • Decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego pobierz

więcej