Pytanie

03.12.2013
Czy w wydatkach z funduszu sołeckiego można zaplanować zakup paliwa do kosiarki w celu wykaszania terenów rekreacyjnych w danym sołectwie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, pobierz

  • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

  • [PIT-36L] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika pobierz

więcej