Pytanie

22.07.2008
Czy przebieg posiedzenia komisji rady miejskiej może być nagrywany przez dyktafon bez zgody wszystkich radnych biorących udział w komisji, jeżeli tak, w jaki sposób określić zasady korzystania z nagrań posiedzeń organów władzy, czy trzeba uregulować w statucie gminy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu I pobierz

  • [KRS-D2] Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych pobierz

  • [PIT-38] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • [KRS-W14] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska pobierz

więcej