Pytanie

22.08.2008
Na kim spoczywa obowiązek zwrotu przyznanego świadczenia z pomocy społecznej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia ... pobierz

  • [PIT-8c]Informacja o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych pobierz

  • [AKC-EN] Deklaracja podatkowa od nabycie wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej pobierz

  • [PIT-6/6L]Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcju rolnej pobierz

więcej