Pytanie

29.10.2008
Mąż ma firmę i spore dochody ,których mi nie ujawnia i nie daje nic na życie w związku z tym podałam go o alimenty ,które sąd mi przysądził w kwocie po 300 zł na dziecko ( 600). Czy mogę ubiegać się o zasiłek rodzinny? skoro nie mam dochodu męża?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Ugoda pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • ZUS Np7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne pobierz

więcej