Porady prawne

 • 2011-02-03

  Czy w świetle art. 27 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym zastępca burmistrza może być radnym powiatu ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-06

  Komitet wyborczy zarejestrował kandydata na radnego w jednym okręgu wyborczym. Do ilu obwodowych komisji wyborczych ma prawo pełnomocnik takiego komitetu zgłaszania kandydatów na członków komisji? Do jednego, właściwego dla okręgu, w którym zgłosił kandydata na radnego, czy też do wszystkich obwodowych komisji w gminie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-10

  Art. 30 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin..., mówi,że Rada Gminy tworzy na wniosek wójta odrębny obwód głosowania w np. domu pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie. Tworzenie tam odrębnego obwodu jest obowiązkowe. Nieutworzenie takiego obwodu jest ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-13

  Pracownik Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej jak również Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej kontroluje dokumentację wszystkich innych geodetów którzy prowadzą działalność gospodarcza na wolnym rynku. Tenże pracownik prowadzi również działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji. Wiemy jak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-28

  Czy można przyjąć, że termin narzucony art. 11d ust. 4 specustawy drogowej - w odniesieniu do pozwoleń wodnoprawnych odpowiada 30 dniom na rozpoznanie sprawy i wydanie decyzji po odjęciu okresów wskazanych w art. 35, par. 5 Kpa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-28

  Czy szkoła nadzorowana i finansowana przez wydział edukacji urzędu miasta mająca dofinansowanie i jemu podległa rozliczeniowo z finansów ale posiadająca status szkoły dla której organem prowadzącym jest firma ( bez finansowania ze strony tej firmy ) w pojęciu prawnym jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-12

  Chciałbym zapytać o procedury przywozu zwłok z kraju Unii do Polski. Mój wujek zmarł na terenie Czech i chciałbym wiedzieć co czynić dalej aby jak najszybciej przywieźć zwłoki do Polski i zająć się pogrzebem. Dodam, że jestem w kontakcie z Konsulem i że Wujek będzie miał przeprowadzoną sekcję zwłok. Proszę o radę jakie kroki należy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-03-16

  Do jakiego stopnia pokrewieństwa należy się dodatek za utrzymywanie obcego dziecka w rodzinie zastępczej. Wraz z żoną jesteśmy opiekunami czwórki rodzeństwa ale spokrewnione ze mną jest tylko jedno z nich, jestem jego ciotecznym wujkiem. Czy istnieją przepisy prawne na mocy, których można określić stopień pokrewieństwa i tym samym ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

 • Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę pobierz

 • Wniosek o wpis do rejestru wprowadzającego sprzęt pobierz

 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie pobierz

więcej