Pytanie

12.10.2009
Chciałbym zapytać o procedury przywozu zwłok z kraju Unii do Polski. Mój wujek zmarł na terenie Czech i chciałbym wiedzieć co czynić dalej aby jak najszybciej przywieźć zwłoki do Polski i zająć się pogrzebem. Dodam, że jestem w kontakcie z Konsulem i że Wujek będzie miał przeprowadzoną sekcję zwłok. Proszę o radę jakie kroki należy przedsięwziąć, jakie są potrzebne dokumenty.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna pobierz

  • Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego pobierz

  • [DRUK ZP-2/PN,NBO,ZOC] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • Udzielenie prokury oddziałowej pobierz

więcej