Pytanie

15.12.2010
Uchwałą Rady Gminy ustalono wysokość diet i zwrot kosztów podróży dla radnych. Jeden z radnych wszedł w skład osobowy dwóch komisji Rady, co jest zgodne ze statutem Gminy. Po tym fakcie złożył pisemną deklaracje, że za pracę w drugiej komisji rezygnuje z należnej mu diety. Czy prawidłowym będzie biorąc pod uwagę treść art. 25 ust 4 ustawy o samorządzie gminnym wypłacanie mu diety za pracę tylko w jednej komisji rady, gdy zgodnie z uchwałą Rady dieta należy się za pracę w każdej z tych komisji?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Porozumienie o udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z podjęciem pracy u innego pracodawcy pobierz

  • KRS- Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia pobierz

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego pobierz

więcej