Pytanie

03.01.2011
Rada Gminy rozpatrywała uchwałę w sprawie wysokości wynagrodzenia wójta, na wniosek formalny jednego z radnych wprowadzono poprawkę do uchwały, obniżającą wysokość zaproponowanego w projekcie uchwały wynagrodzenia, przegłosowano wprowadzenie poprawki zgodnej z wnioskiem radnego stosunkiem głosów: 6 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący, w obecności 12 radnych (pełny skład rady 15 radnych). Czy prawidłowo została przyjęta ta uchwała, czy nie powinna zostać przyjęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Protest pobierz

  • [KRS-Z62] Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności gospodarczej pobierz

  • Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pobierz

  • Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierz

więcej