Pytanie

15.02.2011
Czy Centrum Kształcenia Praktycznego jako publiczna placówka oświatowo-wychowawcza feryjna, której organem prowadzącym jest Gmina może realizować zadania zlecone przez organ prowadzący w zakresie: remontów placówek oświatowych i innych obiektów użyteczności publicznej, utrzymywania w czystości ulic i placów, konserwacji terenów zielonych oraz zatrudniania bezrobotnych w ramach robót publicznych, których Gmina jest "Organizatorem" i czy Gmina może przekazać na realizację tych zadań środki pokrywające koszty zatrudnienia pracowników i inne wydatki poniesione przez CKP? Do grudnia 2010 roku w/w zadania realizowane były przez gospodarstwo pomocnicze "Warsztaty Szkolne CKP". Po likwidacji gospodarstwa pomocniczego CKP jako likwidator przejęło sprzęt umożliwiający realizacje wymienionych wyżej zadań. Jakie czynności powinna podjąć Gmina, a jakie Dyrektor CKP.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZK1 Zmiana - uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu pobierz

  • Wezwanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego pobierz

  • [PIT-2k]Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych pobierz

więcej