Pytanie

28.03.2013
Czy wymagana jest zgoda organów gminy na używanie w nazwie firmy nazwy miejscowości?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, k pobierz

  • Wniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o powiadomienie pobierz

  • [KW-OZN] Załącznik - Oznaczenie działki ewidencyjnej pobierz

  • Wniosek o wymeldowanie pobierz

więcej