Porady prawne

 • 2013-03-21

  Czy Urząd Gminy może świadczyć odpłatne usługi dla mieszkańców w zakresie kserowania? Jakie przepisy regulują możliwość świadczenia takich usług i ustalenia odpłatności za nie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-18

  Kto jest uprawniony do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w gminie? Czy zapis ustawowy mówiący o tym że Wójt jest zobowiązany do przygotowywania projektów uchwał, jest równoważny z tym że Wójt posiada inicjatywę uchwałodawczą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-19

  Czy nazwa miejscowości jest zastrzeżona? Czy wymagana jest zgoda organów gminy na używanie w nazwie centrum handlowego nazwy miejscowości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-28

  Czy za odśnieżanie chodnika zlokalizowanego wzdłuż nieruchomości, na drodze publicznej odpowiada właściciel nieruchomości?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-30

  Kierownik Biura Obsługi Szkół przebywa na zwolnieniu lekarskim Zamierzamy powierzyć obowiązki kierownika biura inspektorowi na okres zwolnienia lekarskiego kierownika. Inspektor prowadzi działalność gospodarczą. Czy inspektor, któremu powierzymy obowiązki musi zrezygnować z prowadzonej działalności gospodarczej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-16

  Kto jest uprawniony do podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w gminie? Czy zapis ustawowy mówiący o tym że Wójt jest zobowiązany do przygotowywania projektów uchwał, jest równoważny z tym że Wójt posiada inicjatywę uchwałodawczą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-13

  W jakiej formie Sp. z o.o. może dokonać zwrotu nieruchomości zabudowanej do Gminy, od której wcześniej otrzymała tę nieruchomość aportem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-22

  Przewodnicząca Rady Gminy bierze udział co miesiąc w szkoleniach organizowanych poza gminą. Czy gmina może wydać i rozliczyć koszty delegacji szkoleń i kto podpisuje delegację Przewodniczącemu?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • Wniosek o zmianę nazwiska/imienia pobierz

 • [PIT-40] Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

 • Umowa licencyjna pobierz

 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu pobierz

więcej