Porady prawne

 • 2010-11-30

  Czy radny Rady Gminy może brać udział w głosowaniu na wybór przewodniczącego Rady Gminy jeśli jego kandydatura jest głosowana oraz czy radny może brać udział w głosowaniu na przewodniczącego komisji Rady Gminy jeśli jego kandydatura ma być poddana głosowaniu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-25

  Wybory na Wójta gminy wygrał Wójt, sprawujący tę funkcję w poprzedniej kadencji, powołał on wówczas zastępcę Wójta. Czy w obecnej kadencji konieczne jest wydanie zarządzenia w sprawie powołania zastępcy Wójta, jeśli tę funkcję ma pełnić ta sama osoba, co w poprzedniej kadencji? Czy powołany zastępca wójta musi składać oświadczenie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-10

  W regulaminie wynagradzania nauczycieli Rada Gminy w drodze Uchwały określa zasady wypłacania dodatku motywacyjnego, ale nie wysokości kwoty w danej szkole /rozstrzygnięcie nadzorcze/. Na 2011 r. w budżecie każdej szkoły zaplanowano 6 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli tej placówki. W jakim akcie kierownictwa wewnętrznego ma być ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-25

  Czy kandydat na wójta może być osobą upoważnioną przez pełnomocnika komitetu wyborczego partii politycznej do zgłaszania kandydatów na radnych i wójta?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-06

  Komitet wyborczy zarejestrował kandydata na radnego w jednym okręgu wyborczym. Do ilu obwodowych komisji wyborczych ma prawo pełnomocnik takiego komitetu zgłaszania kandydatów na członków komisji? Do jednego, właściwego dla okręgu, w którym zgłosił kandydata na radnego, czy też do wszystkich obwodowych komisji w gminie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-04

  Utworzono na terenie gminy komitet wyborczy wyborców jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy liczącej do 20 000 mieszkańców. Komitet nie zamierza pozyskiwać i wydatkować środków na finansowanie kampanii wyborczej. Czy w tej sytuacji istnieje obowiązek założenia rachunku bankowego przez ten komitet?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-30

  Radny gminy jest rolnikiem, który oprócz swoich własnych gruntów uprawia grunty dzierżawione. Czy w oświadczeniu majątkowym grunty dzierżawione powinien wykazywać jako własne. Dochody z gruntów dzierżawionych radny wykazał, jednak nie wykazał wielkości gruntów dzierżawionych. Czy postąpił prawidłowo, jeśli nie to w którym miejscu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-09-27

  Czy regulaminy korzystania z boisk „Orlik” oraz publicznych placów zabaw powinny być wprowadzane uchwałą rady gminy czy zarządzeniem wójta gminy?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo administracyjne

Wzory pism

 • Wzór pełnomocnictwa procesowego ogólnego pobierz

 • Prośba o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron pobierz

 • Wniosek o wyłączenie biegłego pobierz

 • [SP] Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pobierz

więcej