Porady prawne

 • 2014-01-08

  Gmina nie dawno ukończyła na swoim terenie budowę kanalizacji. Pieniądze na jej budowę pozyskała ze środków UE i kredytu. Jednak mimo tego pieniędzy było wciąż mało w związku z czym brakującą kwotę miano pozyskać od mieszkańców w formie tzw. opłaty adiacenckiej. Dodam, że mieszkańcy na zebraniu (przed rozpoczęciem inwestycji) nie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-07-24

  Projekt planu miejscowego sporządzony w oparciu o studium uchwalone pod rządami nieobowiązującej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym- wymóg spójności planu ze studium. Na ile zgodność taka jest wymagana w sytuacji,gdy projekt planu miejscowego przewiduje zabudowę mieszkaniową w obszarach predysponowanych w studium do np. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-07-18

  Kilka lat temu kupiłam działkę. Dwa lata temu został uchwalony nowy plan zagospodarowania i działka zmieniła przeznaczenie i teraz jest budowlana. Czy chcąc ją teraz sprzedać, a wiem, że i wartość jej wzrosła, muszę zapłacić jakieś pieniądze do gminy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-28

  Czy możliwe jest założenie sprawy o ustalenie przebiegu granicy bezpośrednio w sądzie. Chciałbym pominąć drogę administracyjną i założyć sprawę w sądzie o ustalenie przebiegu granicy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-01-14

  Spółka z o.o. zamierza wybudować budynek na dzierżawionym od osoby fizycznej gruncie. Czy wymagane jest pozwolenie na budowę dla spółki, jeśli zostało wydane tej osobie fizycznej (w umowie osoba godzi się na prace budowlane)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-07-09

  Z pośrednikiem nieruchomości podpisałem umowę przedwstępna kupna mieszkania. Ponad 2 miesiące czekałem na przyznanie kredytu hipotecznego. Została wpłacona zaliczka. W ostateczności nie otrzymałem kredytu i chce się wycofać z umowy. Biuro nieruchomości każe mi ponieść koszty związane z tą transakcją, czyli koszty telefonów, paliwa itp. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-12

  W jakich sytuacjach zachodzi konieczność uiszczenia opłaty adiacenckiej i jakie przepisy regulują zasady ustalania tej opłaty?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-27

  W jakim czasie należy rozpocząć inwestycję budowlaną aby pozwolenie na budowę nie straciło ważności, wiem że kiedyś były to dwa lata ile obecnie wynosi ten termin?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5104
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wzór skargi wierzyciela na zaniechanie czynności komornika pobierz

 • [CIT-8] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych pobierz

 • ZUS ZWSA- Zgloszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze pobierz

 • [IFT-1/IFT-1R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania pobierz

więcej