Pytanie

08.05.2009
W gminie, w której planowana jest inwestycja „budowa elektrowni wiatrowej”, istnieje plan zagospodarowania przestrzennego z 2003 r. Na etapie sporządzania tego planu, nie brano tego typu inwestycji pod uwagę, ponieważ w tamtym okresie nie było zainteresowania energetyką wiatrową. Istnieje pismo Ministerstwa Ochrony Środowiska z 1999 r., kierowane do Samorządów, w którym zapisano, cytuję: „Nie ma natomiast przeciwwskazań dotyczących budowy farmy wiatrowej na obszarach rolnych. Obecność turbin wiatrowych na tych terenach umożliwia ich dalsze wykorzystanie pod uprawę”. Czy w związku tym na terenach objętych w planie pod produkcję rolną można zaakceptować budowę elektrowni wiatrowej?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o przyznanie pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych pobierz

  • ZUS Z3a zaświadczenie płatnika składek pobierz

  • Informacja o odmowie sprostowania świadectwa pracy pobierz

  • Wniosek wierzyciela o wyjawienie miejsca położenia rzeczy pobierz

więcej