Pytanie

10.11.2009
Dotyczy odpowiedzi nr 19686. Cytat :”Nie można bowiem z samego faktu, że decyzja dotyczyła przebudowy drogi wyciągnąć wniosku, że dotyczy ona również zjazdów”. A czy nie można wyciągnąć takiego wniosku, że decyzja lokalizacyjna dotycząca przebudowy drogi, dotyczy obligatoryjnie również zjazdów z tej drogi, z uwagi na fakt, że ustawa o drogach publicznych, w art. 29 ust.1, nakłada obowiązek na zarządcę drogi budowę i przebudowę zjazdów, jeżeli ten wykonuję budowę lub przebudowę drogi. Czyli nie ma przebudowy drogi bez przebudowy zjazdów.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KW-ODPIS-AKT] Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej pobierz

  • [IFT-A] Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy pobierz

  • [PIT-19A] Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i obliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego pobierz

  • INF-W Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy pobierz

więcej