Pytanie

10.11.2009
Dotyczy odpowiedzi nr 19686. Cytat :”Nie można bowiem z samego faktu, że decyzja dotyczyła przebudowy drogi wyciągnąć wniosku, że dotyczy ona również zjazdów”. A czy nie można wyciągnąć takiego wniosku, że decyzja lokalizacyjna dotycząca przebudowy drogi, dotyczy obligatoryjnie również zjazdów z tej drogi, z uwagi na fakt, że ustawa o drogach publicznych, w art. 29 ust.1, nakłada obowiązek na zarządcę drogi budowę i przebudowę zjazdów, jeżeli ten wykonuję budowę lub przebudowę drogi. Czyli nie ma przebudowy drogi bez przebudowy zjazdów.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Decyzja o nakazaniu wykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika pobierz

  • ZUS ZRU- Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej pobierz

  • Protest pobierz

  • Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych pobierz

więcej