Pytanie

23.07.2008
Podpisaliśmy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej umowę na prace wymiany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami wodno -kanalizacyjnym oraz przebudową jezdni i chodników w jednej z ulic gminy. ZGK i M jest jednostką budżetową gminy, na terenie której będą wykonywane roboty. W umowie jest zapis w paragrafie „Obowiązki wykonawcy” dotyczący poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego. Z ustawy wynika, że obowiązek płacenia nie dotyczy przebudowy jezdni i budowy kanalizacji deszczowej. Czy Gmina, jako zarządca drogi, ma prawo naliczać nam opłaty za zajęcia pasa na wykonanie sieci kan. sanitarnej i wodociągowej, skoro wnioskodawcą o zajęcie pasa drogowego jest ZGK i M, natomiast my jesteśmy jedynie upoważnieni do reprezentowania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, partnerska, komandytowa pobierz

  • [KRS-W14] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółdzielnia europejska pobierz

  • KRS ZA Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

więcej