Pytanie

24.11.2008
Prowadzę działalność gospodarczą , jestem producentem blach trapezowych,dachówkowych oraz obróbek blacharskich stosowanych na budynki mieszkalne i inwestycyjne. Na zakupiony towar(blachę) z huty posiadam atest hutniczy (producenta). Czy sam ten atest wystarczy aby przedstawić klientowi, czy powinienem posiadać jakieś inne pozwolenia, przeprowadzone badania wyrobu który sprzedaję?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-2/LE] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

  • [PIT-39] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

  • Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu pobierz

więcej