Pytanie

20.02.2009
Kto zgodnie z prawem budowlanym zwołuje odbiór końcowy po zakończeniu budowy przez wykonawcę. Kierownik budowy reprezentujący wykonawcę dokonał wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót i zgłosił je do odbioru końcowego. Wykonawca powołując się na wpis do dziennika budowy zawiadomił inwestora o zakończeniu robót i zgłosił je do odbioru końcowego. Inwestor uważa, że zwołanie odbioru końcowego leży po stronie wykonawcy.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • [VAT-11] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu pobierz

  • KRS ZM Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności pobierz

więcej