Pytanie

24.11.2009
Czy organ wydający pozwolenie na budowę ma prawo i na jakiej podstawie, żądać uzyskania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej działających przy Starostwach Powiatowych lub Urzędach Miast i Gmin, dla planowanej budowy zjazdu, albo drogi, jeżeli przy okazji tych inwestycji nie przewiduje się budowy, ani przebudowy żadnych sieci uzbrojenia terenu. Organ twierdzi, że skoro w obszarze przedmiotowej inwestycji przebiega istniejąca sieć uzbrojenia terenu, to trzeba projekt uzgodnić nawet jeżeli nie przewiduje się zmieniać przebiegu poszczególnych sieci. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, wyraźnie mówi, że uzgodnieniu w Zespołach Uzgadniania Dokumentacji Projektowej podlegają projektowane sieci uzbrojenia terenu. A droga czy zjazd nie jest przecież uzbrojeniem terenu. Dodam, że projekt został uzgodniony z poszczególnymi właścicielami sieci uzbrojenia terenu.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wypowiedzenie udziału spółki pobierz

  • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

  • ZUS Rp-3 Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń pobierz

  • Tytuł wykonawczy TYT-3 pobierz

więcej