Pytanie

11.09.2008
Jest wykonana mapa w 2005 r. do celów projektowych dla budynku mieszkalnego, który jest w trakcie budowy na podstawie pozwolenia na budowę z 2005 r. Nadzór budowlany wstrzymał budowę z uwagi na wprowadzone zmiany i należy wykonać projekt zamienny. Proszę o odpowiedź, czy mapa jest aktualna? Nadmieniam, że od czasu wykonania mapy, na działce nie powstały żadne inne nowe obiekty, z wyjątkiem tego w budowie.

Rozwiązanie problemu

Stan prawny: 2008-09-11 Nr dokumentu: 8317

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego jeżeli nadzór budowlany wstrzymał budowę w związku z zaistnieniem istotnych zmian od zatwierdzonego projektu budowlanego , a co z tym idzie należy sporządzić projekt zamienny, to w myśl art. 36a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany. Stąd też wynika iż trzeba będzie zastosować przepis art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, w którym czytamy, że projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie.

Aktualności posiadanej mapy można sprawdzić w wydziale geodezji i kartografii w starostwie powiatowym na mapach przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Podstawa prawna

  • Art. 34 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • Art. 36a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
Zadaj pytanie

Wzory pism

  • NIP-2A Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu pobierz

  • DEK - I - b Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • Opłata adiacencka pobierz

  • Wniosek o zabezpieczenie dowodu pobierz

więcej