Pytanie

16.09.2008
Czy są jakieś przepisy jasno definiujące konieczność zapewnienia odpowiednich kontrastowych kolorów krawędzi schodów lub progów? Mam na myśli kwestie związane dla przykładu z osobami niedowidzącymi, lub niedoświetlonymi miejscami.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy pobierz

  • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • Wniosek o wyjawienie majątku pobierz

  • KRS- X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

więcej