Pytanie

30.09.2008
Nawiązując do udzielonej przez Państwa odpowiedzi na temat remontu 20-letniego kurnika,z której wynika, że z uwagi na zmianę wysokości obiektu prace budowlane stanowią jego przebudowę , a tym samym wymagane będzie pozwolenie na budowę. Mam następujące pytanie - czy biorąc pod uwagę, że zakres prac nie wychodzi poza obrys budynku (nie ma dobudowywanych żadnych tarasów,werand itp.) czy potrzebna jest mapka do celów projektowych czy też opiniodawczych? Czy jest jednoznaczny przepis regulujący te kwestię, jeżeli tak to proszę o jego podanie i czy urząd może mimo regulacji prawnych żądać jednak mapy dla celów np. projektowych mimo, że wystarczy mapa dla celów opiniodawczych.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wydanie ponownego tytułu wykonawczego pobierz

  • Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej pobierz

  • [VAT-10] Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu pobierz

  • Oświadczenie pozwanego o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym pobierz

więcej