Pytanie

06.10.2008
Kupiłam działkę budowlaną 550m2 z domkiem drewnianym typu MAZOWSZE 710x560cm na podpiwniczeniu murowanym i ponieważ drewno ze starości próchnieje czy bez żadnego zezwolenia mogę samowolnie w obrysie drewnianego postawić murowany nowy, czy muszę załatwić jakieś pozwolenia, jeśli tak to jakie i gdzie. Piwnic ruszać nie chcę.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-8B] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy pobierz

  • Umowa o kosztach szkolenia pobierz

  • [DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

  • Umowa o przystąpieniu do długu pobierz

więcej