Porady prawne

 • 2013-11-05

  Czy art.64 i art.65 k.p.a. dotyczą tylko i wyłącznie takich spraw, które co do zasady kończą się wydanie decyzji? 2) Jak traktować zapytania petentów lub pacjentów mające dla nich charakter informacyjny dotyczący spraw pacjentów tj. czy są to wnioski w rozumieniu działu VIII k.p.a. i w związku z tym podlegają art.254 k.p.a.? 3) W jaki ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-25

  W toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy nastąpiła zmiana numeru działki, w związku z podziałem tej działki, dokonanym przez jej właściciela. Czy w takiej sytuacji można wydać decyzję o warunkach zabudowy, z uwzględnieniem nowego numeru działki, czy należy umorzyć postępowanie w sprawie jako bezprzedmiotowe?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-24

  W jakich okolicznościach można wystąpić o przywrócenie terminu, oraz w jakim czasie należy złożyć taki wniosek?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-03-24

  Jakie są sposoby doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-04-03

  Kiedy organ może przywrócić termin w postępowaniu administracyjnym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-30

  Czy odwołanie od decyzji administracyjnej wstrzymuje wykonanie tej decyzji jeżeli zostało wniesione po terminie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-01-19

  Czy podanie wniesione w postępowaniu administracyjnym za pomocą faksu należy traktować jako skutecznie wniesione, czy należy uznać, że zawiera braki formalne i wezwać zgodnie z art. 64 § 2 do jego podpisania, pomimo że na w podaniu jest przefaksowany podpis ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-22

  W postępowaniu administracyjnym, popełniono omyłkowo błąd pisarski, w dacie pisma (decyzji) została wpisana data podająca rok 2008 zamiast 2011. Daty wysłania i odbioru pisma przez stronę wskazują rok 2011. Strona jednaki prosi o uzyskanie wyjaśnienia w sprawie, dlaczego na decyzji jest w/w data. Czy wyżej opisany błąd można sprostować ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 523
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 kp) pobierz

 • Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia pobierz

 • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

 • Podanie o doręczenie postanowienia i zwrot dokumentów pobierz

więcej