Porady prawne

 • 2011-06-30

  W jakich sytuacjach organ może przywrócić termin. Czy zależy to tylko od uznania organu czy są jakieś wytyczne którymi organ musi się kierować?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-21

  Czy wznowienie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy powoduje automatyczne uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-16

  Czy odwołanie od decyzji administracyjnej wniesione po terminie wyznaczonym do wniesienia odwołania wstrzymuje wykonanie tej decyzji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-09

  Otrzymałem decyzję administracyjna od które chcę wnieść odwołanie. W decyzji zostałem pouczony, iż odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Czy termin ten dotyczy dni roboczych czy kalendarzowych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-09

  Od jakiego momentu organ wydający decyzję administracyjną jest nią związany. Z ostatnio przeprowadzonej rozmowy z pracownikiem urzędu dowiedziałem się, że organ który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia. Czy to prawda?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-20

  Chcę się odwołać od decyzji administracyjnej, nigdy jednak nie pisałem takiego odwołania i obawiam się że mogę popełnić jakiś błąd w piśmie i odwołanie nie zostanie uwzględnione. Proszę więc o informacje co powinno zawierać takie odwołanie od decyzji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-19

  Czy prawdą jest, że o zwrot poniesionych kosztów na podróż w związku z wezwaniem przez organ administracji publicznej mogę wystąpić tylko do momentu wydania decyzji przez ten organ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-19

  Proszę o podanie podstawy prawnej tego, że w decyzji administracyjnej powinno znaleźć się pouczenie o tym, że stronie przysługuje odwołanie.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • KRS Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - sprawozdania finansowe i inne dokumenty pobierz

 • Udzielenie prokury pobierz

 • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (prawo budowlane) pobierz

 • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

więcej