Porady prawne

 • 2010-08-25

  Czy na każde postanowienie służy zażalenie? Na jakie służy, a na jakie nie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-03

  Czy podania (wnioski) dotyczące udzielenia informacji publicznej przesłane po 17 czerwca 2010 r tj po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 lutego 2010 r.o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw . przesłane na dotychczasowe adresy skrzynek mailowych ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-28

  Czy związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw obywatel może złożyć podanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej jedynie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej? Jaka jest procedura ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-06

  Wystąpiliśmy do prezydenta o wydanie pozwolenia na budowę. Z uwagi na brak PZP otrzymaliśmy wcześniej warunki zabudowy, które się uprawomocniły, ponieważ w ustawowym terminie nikt nie wniósł odwołania. Około pół roku po wydaniu warunków zabudowy jeden z sąsiadów wniósł do SKO (już po terminie na odwołania) o unieważnienie wydanych nam ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-01

  W jakim czasie ustawowym firma lub urząd musi odpowiedzieć na pytanie zgodnie z kodeksem cywilnym. Czy termin 30 dniowy jest właściwy i czy w wyniku braku odpowiedzi jest akceptacja wniosku ustawowo? Jaki przepisy regulują tą kwestię?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-06-14

  Czy można sprostować postanowienie wydane w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia liniowego, w zakresie numerów działek? Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został dołączony wykaz kilkudziesięciu działek. W przedmiotowym postanowieniu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-17

  Gdzie powinna znajdować się dokumentacja z uwłaszczeń prowadzonych w latach 1971 – 1982 na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych. Jaki organ powinien w chwili obecnej umieszczać klauzulę o prawomocności aktu własności ziemi w egzemplarzu tego aktu posiadanego przez właściciela, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-07

  Proszę o wyjaśnienie ,czym różni się decyzja ostateczna od prawomocnej i jakich przypadkach organy administracji powinny stosować przedmiotowe klauzule?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [DRUK ZP-12] Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych pobierz

 • [DRUK ZP-1/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

 • Wezwanie do zapłaty pobierz

 • Pozew o ochronę naruszonego posiadania pobierz

więcej